Kriminalpolitisk seminarFoto: Pexels.com / Kaique Rocha

Kriminalpolitisk seminar

bookmark

Straffelovrådets forslag og veien videre

onsdag 29. april 2020, kl. 09:00 til kl. 12:30 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst.

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen og Riksadvokaten

Inngang: Avlyst

Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar – der fagmiljøer og politikere møtes.

Det er samspillet mellom fag og politikk som har gjort Norge ledende på strafferettspleie. Vi kan derfor vise til noen av de beste resultatene i verden på dette området. Advokatforeningen og Riksadvokaten ønsker gjennom dette seminaret å skape en møteplass for fagfolk, politikere og andre interesserte, der man sammen kan diskutere temaet og finne gode løsninger. Regjeringen reetablerte sommeren 2019 Straffelovrådet, som samtidig ble bedt om å utrede og legge frem forslag til straffebud som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger. Det er dette forslaget som er tema for seminaret.

Arrangementet er åpent og gratis for alle. Medlemmer av Advokatforeningen gis 3 juridiske etterutdanningstimer.

Fra kl. 09:00 til kl. 12.30 (dørene åpner 08:30).