Sex er aldri arbeid!

bookmark

onsdag 15. april 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Kvinnefronten

Inngang: Gratis

Ruchira Gupta er en indisk journalist, med spesialfelt innen prostitusjon, menneskehandel og seksualisert vold mot kvinner. Hun har mottatt flere priser og en EMMA-pris for dokumentarfilmen ”The Selling of Innocents”. 8. mars i år mottok hun NGO CSW59 årets Women of Distinction Award i New York.

I 2002 gikk hun sammen med 22 kvinner fra bordellstrøket i Mumbai og grunnla den indiske organisasjonen Apne Aap Worldwide. Deres formål er å motvirke menneskehandel og å bistå prostituerte kvinner med yrkesopplæring, inntektsgivende arbeid, skolegang for barna og andre prosjekter. De har avdelinger i Dehli, Kolkata og i Forbesgangj (Bihar).

21.072 unge kvinner er hittil rehabilitert gjennom disse prosjektene,  av disse var 20 % menneskehandlet. 13.000 har fått Identitetspapirer, og tilgang på sosial stønad. India vedtok 3. april 2013 seksjon 370 i straffeloven som kriminaliserte alle deler av menneskehandel med formål seksuell utnytting. Dette er en stor seier for den indiske kvinnebevegelsen og for Apne Aap. Men mye gjenstår, bl.a. kriminalisering av alle former for menneskehandel og gjeldsslaveri.

Ruchira Gupta er i Norge nå fordi hun skal ha et møte med den politiske ledelsen i Utenriksdepartementet om den aktuelle politiske situasjonen i India rundt disse temaene, og hvordan å utnytte framgangene til å sikre kvinner fulle rettigheter. Ruchira Gupta har pekt på at norsk lovgiving er en inspirasjon, og ønsker å diskutere muligheten om et samarbeid for å bistå med resultater.
Ruchira Guptas organisasjon Apne Aap Worldwide har i to år mottatt støtte fra Norad via FOKUS/Kvinnefronten. – Apne Aap Worldwide fremmet i denne perioden aktivt et lovforslag som kriminaliserer menneskehandel. –  Støtten har også vært avgjørende for å mobilisere indisk kvinnebevegelse til omfattende demonstrasjoner mot voldtekt i kjølevannet etter den brutale voldtekten i Dehli 2012. Om voldtekten i Dehli sier Ruchira Gupta: det er ikke mer voldtekter, men det er mer uttalt raseri når voldtekt skjer, takket være kvinnebevegelsen som har gjort voldtektene til offentlig tema.

Kvinnefronten og Apne Aap Worldwide innngår i samme internasjonale kvinnenettverk, og vi har flere ganger samarbeidet i forbindelse med årlige CSW-arrangement i New York, på store kvinnekonferanser rundt i verden. Representanter fra Kvinnefronten, Aapne Ap og Coalition Against Trafficking in Women (CATW) arrangerte seminar om prostitusjon og menneskehandel sammen i Hyderabad i India på Womens Worlds konferansen i August 2014