Sex & Skole

bookmark

- Politisk debatt om styrking av seksualundervisningen

mandag 13. mai 2013, kl. 10:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Røde Kors Ungdom

Inngang: Gratis

Dagens seksualundervisning er tilfeldig og utdatert. En god seksualundervisning handler om mer enn klamydia, klitoris og kondom – det handler om grensesetting, respekt for andres kropper og integritet, og kommunikasjon mellom mennesker. Hvordan kan vi sikre at alle elever i den norske skolen får en god seksualundervisning fra kompetente lærere som kan snakke om disse tingene?

 Røde Kors Ungdom har invitert forskere, samfunnsaktører og politikere til debatten "Sex & Skole" for å diskutere hvilke tiltak som kan og må gjennomføres for å styrke seksualundervisningen i skolen.

 Vi får tre innledere til debatten. Ingali L. Kvalem fra Universitetet i Oslo har forsket på effektene av seksualundervisningen, og kommer for å avkrefte noen myter. Har ungdom mer sex hvis de får seksualundervisning? Hva slags kunnskap har egentlig ungdom behov for av kunnskap, i lys av dagens endrede seksualvaner? Politioverbetjent Kari-Janne Lid ved avdeling for seksualforbrytelser innleder om hvordan en styrket seksualundervisning kan bidra til å bekjempe seksuelle overgrep og voldtekter. Siste innleder er Susanna Åhman fra finske Folkhälsan. I Finland gjeninnførte de i 2004 et obligatorisk helsefag på ungdoms- og videregående skole, etter at man i de ti foregående årene hadde sett en negativ utvikling i ungdomshelsen. Hvilken effekt har dette faget hatt for unges helse? Hvordan sikrer de at undervisningen holder god kvalitet?

Etter innledningene diskuteres tiltak for å styrke undervisningen. I debattpanelet sitter statssekretærene Nina T. Grønvold i Helse- og omsorgsdepartementet og Elisabet Dahle i Kunnskapsdepartementet, stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug (Frp), Axel Fjeldavli (leder i Elevorganisasjonen), Bjørn Smestad (studieleder ved lærerutdanningen på HiOA) og Astrid Grydeland Ersvik (leder av Landsgruppen for helsesøstre NSF).

Det blir enkel servering.

Røde Kors Ungdom ønsker vel møtt til debatt om sex og skole!