Sexarbeid og hatkriminalitetFoto: Astrid Renland

Sexarbeid og hatkriminalitet

bookmark

Fra bekjempelse til beskyttelse?

mandag 18. februar 2019, kl. 12:00 til kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: PION

Inngang: Gratis

Sexarbeidere er mer utsatt for vold og kriminalitet enn befolkningen for øvrig. Det forstås ofte som en iboende risiko ved å jobbe i sexarbeid, med det følge at vold og kriminalitet normaliseres og individualiseres; volden skjer aktørene imellom.

Men det er ikke riktig. Sexarbeidere erfarer et mangfold av diskriminering både av strukturell og individuell art. Det skjer fra møtet med systemet som helsevesen, politi og andre kontrollmyndigheter, som målgruppe for blant annet kriminelle, voldelig menn til og oppleves som fritt vilt av tilfeldige forbipasserende.

– Det skjer ikke i et vakuum, sier forsker Rosie Campbell. Det er knyttet til samfunnsmessig stigma, fordømmelse og andregjøring av mennesker som selger sex. Både kvinner, menn og transpersoner som selger sex, oppleves som grenseoverskridende når det gjelder kjønns- og seksualitetsnormer. Det gjør personer med tilhørighet til gruppen spesielt utsatt for vold, overgrep og diskriminering.  Campbell viser til de holdningsendringene som skjedde i Merseyside – Liverpool, der politiet omdefinerte kriminalitet mot sexarbeidere til hatkriminalitet. Politiets endret holdning fra en tilnærming til prostitusjon som lov og orden problem, til en holdning der beskyttelse av mennesker som selger sex dannet grunnlaget for tilnærmingen. Resultatet har vært at flere anmelder og flere saker fører til tiltale og dom.

Ikke alle er enig at det er veien å gå. Noen er kritisk til at det å inkludere flere grupper vil medføre en uthuling av begrepet og lovbestemmelsene som regulerer hatkriminalitet. Mens andre er kritiske til at omdefinering av hatkriminalitet vil forsterke det strafferettslige grepet om sexarbeid ved at selgere av seksuelle tjenester defineres som ofre med beskyttelsesbehov.

 

PION inviterer til debatt om sexarbeid og hatkriminalitet. Erfaringer fra Merseyside vil bli presentert, og strafferettslig kontroll av sexarbeiderfeltet belyst gjennom ulike blikk.  Innlegg og debatt vil være på engelsk, og seminaret er gratis og åpen for alle som er interessert i temaet.

 

Program:

 

12:00 – 12:30 Beyond hate: policing sex work, protection and hate crime

Rosie Campbell, Post.doc. research fellow at University of York, UK

12:30 – 12:45: Sex workers reporting crime and accessing specialist support

Shelly Stoops, Service Lead, Red Umbrella at Changing Lives Merseyside

12:45 – 13:00   Question

13: 00 – 13: 30 Break

13: 30 – 14: 00 Prostitution Law on paper and in action

May-Len Skilbrei, Professor, Institute for Criminology and Sociology of Law, UIO

14: 00 – 14:30 Condoms as evidence, condoms as crowbar

Synnøve Jahnsen, Post.doc. research fellow at Uni Research Rokkan Center, UIB

14: 30 – 15:00 Penal Code section 315 – Promoting the prostitution of other

Vilde Hallgren Bodal, Higher executive officer, Ministry of Justice and Public Security

15: 00 – 15: 30 Pause

15: 30 – 15:45 Backstreets women’s experiences with violence and harassment

Bjørg Norli, Manager, Pro Center, National competence center and social services for sex workers

15:45 – 16:00 Vulnerable groups and protection against hate crime

FRI – The Norwegian association for gender and sexuality diversity

16:00 – 16: 15 Hate crime, protection and human rights

16:15 – 16:45 Sex workers activist ‘s opinions

Andrés Lekanger, Jossi Ranes og Lilith Christine Nepstad Staalesen, PION

16: 45 – 17:30 Panel and plenary discussion