Sexkjøpsloven ti år etter

bookmark

Hva har skjedd på feltet?

tirsdag 17. september 2019, kl. 09:30 til kl. 15:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Kirkens bymisjon

Inngang: Gratis med påmelding

Sexkjøpsloven, ti år etter – Hva har skjedd på prostitusjons- og menneskehandelsfeltet?

I anledning at det i år er ti år siden loven som forbyr kjøp av seksuelle tjenester ble innført, ønsker Kirkens Bymisjons tiltak på prostitusjons- og menneskehandelsfeltet (Nadheim i Oslo, Albertine i Stavanger, FRI i Bergen og vårt nyetablerte tiltak i Trondheim) å markere dette gjennom et felles arrangement. Det vil bli innlegg ved blant andre Anette Brunovskis, forsker ved FAFO, og May-Len Skilbrei, fra institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.
Hva var motivene for å innføre loven? Hvordan er situasjonen på feltet i dag?

*****************************************************************************

PROGRAM:

09.30 – 10.00 Kaffe og registrering
10.00 – 10.15 Velkommen og musikk fra vokalist og gitarist Olav Midttun Lie fra bandet Bøler

10.15 – 11.00 May-Len Skilbrei – Motiv for sexkjøpsloven, og hvordan ser det ut i dag?

11.00 – 11.10 Kort pause

11.10 – 11.30 Innlegg ved Brukerrådet på Nadheim
11.30 – 12.00 Albertine og Margrethe Stensland – Overgang fra prostitusjon til arbeid – et samarbeid med NAV Rogaland

12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.00 Mer musikk fra Olav Midttun Lie

13.00 – 13.45 Anette Brunovskis – Situasjonsbildet på menneskehandel, ti år etter loven

13.45 – 14.30 Innlegg ved:

1. Bjørg Norli, leder Pro sentret
2. Mildrid Mikkelsen, leder Rosa
3. Jan Austad, fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet
4. Eva Kristin Aune, avdelingsleder Lauras hus
5. Politisk kommentar

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.30 Minipanel – spørsmål, kommentarer og  oppsummering

15.30 – 15.45 Avslutning