Sier du ei eller en bok?Shutterstock/Evgeny Atamanenko

Sier du ei eller en bok?

bookmark

Ny forskning på grammatisk kjønn

tirsdag 21. april 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst.

Sal: Nedjma

Arrangør: Senter for grunnforskning (CAS)

Inngang: Avlyst

Norsk har grammatisk kjønn, som for eksempel kommer til uttrykk i de ubestemte artiklene i mange dialekter; en hest, ei bok og et hus.

Men nyere forskning viser at hunkjønn er i ferd med å forsvinne fra en rekke norske dialekter. Grammatisk kjønn kan altså forandre seg, noe som nå skjer i norsk og som har skjedd i en rekke andre språk.

Grammatisk kjønn er et av de mest komplekse språklige fenomenene som finnes, og er noe professorene Terje Lohndal og Marit Westergaard forsker på.

I 2019/2020 leder de forskningsprosjektet MultiGender ved Senter for grunnforskning (CAS), og ser på grammatisk kjønn på kryss og tvers av ulike språk og i individer som kan flere språk.

Dette arrangementet vil formidle noen resultater fra prosjektet for språkinteresserte i Norge: Hvordan lærer flerspråklige barn flere språk som har grammatisk kjønn? Hvordan endrer grammatisk kjønn seg hos individer som skifter hovedspråk gjennom livet?

I tillegg kommer Helene Uri og snakker om hvordan det hele henger sammen med kjønnsstrukturene i samfunnet vårt.

Vel møtt!

Språk: Norsk og engelsk