Sigmund Freud – Mellom psykoanalyse og litteratur

bookmark

søndag 23. oktober 2011, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Arr.: Norsk psykoanalytisk forening, Gyldendal Norsk Forlag

Inngang: Billett


Program

11.30 Kaffe i lokalene
12.00 Velkommen ved Janneken Øverland, Gyldendal
12.10 Innledning v/ Atle Kittang: Litteratur og psykoanalyse
12.45 Kommentar v/ Torberg Foss
13.00 Kort pause
13.10 Sølvi Kristiansen: Det ” Unheimliche” – en følelse med metaforiske kvaliteter?
13.40 Kaja Schjerven Mollerin: Retning morgengry. Om det uhyggelige i J.M. Barries
Peter Pan og A.S. Byatts Barnas bok
14.00 Nikolaj Frobenius: Den uhyggelige selvbiografien
14.30 Pause med kaffe og litt mat
15.30 Knut Stene – Johansen: Sorgens språk
16.00 Kommentar v/ Tonya Madsen
16.15 Hans Herbjørnsrud: Melankolien er min olle
16.35 Kort pause
16.45 Siri Gullestad og Irene Engelstad: Fortolkninger og livsfortellinger, analyser og
analyser. En dialog mellom psykoanalysen og litteraturen: Hvem fortolker best, og kan
redskapene byttes? En samtale
 

Påmelding innen 10. oktober til Norsk psykoanalytisk forening, pr. e-post til
npsai@ventelo.net. Pris: kr 300,- (inkludert kaffe og mat). Betales til konto nr.: 6039 05
97528 (påmelding gyldig ved registrert betaling)

Om foredragsholderne:
Atle Kittang: Dr.philos., Professor i litteraturvitskap i Bergen, forfatter av en rekke bøker,
bl.a. om litteratur og psykoanalyse.
Torberg Foss: Dr.philos., Spes. i klinisk psykologi, læreanalytiker og veileder ved Norsk
psykoanalytisk institutt, psykoanalytiker i selvstendig praksis.
Sølvi Kristiansen Spes. i klinisk psykologi, læreanalytiker og veileder ved Norsk
psykoanalytisk institutt, President i Norsk psykoanalytisk forening, Psykoanalytiker i
selvstendig praksis.
Kaja Schjerven Mollerin: Litteraturviter, Stipendiat i allmenn litteraturvitenskap, UiO.
Nikolaj Frobenius: Forfatter, filmmanusforfatter, filmfagutdannet. Anders Jahres Kulturpris.
Knut Stene – Johansen: Dr. philos, Professor i allmenn litteraturvitenskap, UiO.
Tonya Madsen: Spes. klinisk psykologi, Barnepsykolog, kandidat ved Norsk psykoanalytisk
institutt.
Siri Gullestad: Dr. philos, Professor i psykologi, UiO, læreanalytiker og veileder ved Norsk
psykoanalytisk institutt.
Hans Herbjørnsrud: Forfatter, lærer, gårdbruker. Tarjei Vesaas» debutantpris, nominert til
Nordisk Råds litteraturpris to ganger.
Irene Engelstad: Dr. philos, tidligere hovedkonsulent Gyldendal, Professor 2, UiO.
Janneken Øverland: Mag.art. i litteraturvitenskap, Forlegger, Gyldendal.