Sikkerhetens pris: Politisk kultur i møte med militær logikk 1

Sikkerhetens pris: Politisk kultur i møte med militær logikk

bookmark

Åpent seminar

fredag 2. desember 2022, kl. 09:00 til kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Forskergruppe for politisk kultur ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Inngang: Gratis - påmelding

Ethvert samfunn har behov for en eller annen form for forsvar for å beskytte sin autonomi, sine institusjoner og sin kulturelle identitet mot fiendtligsinnede fremmede makter.

Politiske institusjoner bygger på et visst element av tvang, men de fungerer også i høy grad på grunnlag av forhandling, overtalelse og lojalitet, og i høyere grad jo mer demokratisk samfunnet er.

Militærmakten er derimot innrettet på å behandle motparten ikke som en forhandlingspartner, men som en eksistensiell trussel. Innad tilstreber militærmakten en høy grad av disiplin og lydighet i en hierarkisk kommandostruktur.

Hvis hensynet til forsvar og sikkerhet får en for fremtredende rolle i et samfunn, vil det dermed kunne utgjøre en trussel mot nettopp de samfunnsverdier militærmakten er ment å forsvare.

Seminaret vil belyse denne tematikken historisk og drøfte de dilemmaer som oppstår i avveiningen mellom behovet for sikkerhet på den ene side og en åpen, diskuterende og tillitsbasert sivil samfunnsstyring på den annen.

Drøftingene vil ta utgangspunkt i eksempler fra europeisk og amerikansk historie: Antikkens Roma, Tyskland og Norge på 1800- og 1900-tallet, USA i etterkrigstiden og til slutt Russland i vår egen samtid.

 

Program

Sikkerhetens pris: Politisk kultur i møte med militær logikk
Litteraturhuset i Oslo. Sal: Skram. Tid: fredag 2. desember 2022, kl. 9.00–13.00
Arrangør: Forskergruppe for politisk kultur ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

09.00–09.05 Professor Kai Østberg, USN: Velkomst og presentasjon

09.05–9.35 Førsteamanuensis Jon W. Iddeng, USN
De sivil-militære relasjoners klassiske syndefallshistorie: Den romerske republikkens fall.
5 min til korte spørsmål.

9.35–10.05 Professor Kai Østberg, USN
Linjer i den militære tankegangs innflytelse på tysk politikk 1848-1940.
5 min til korte spørsmål.

10.05–10.15 Pause

10.15–10.35 Professor Nils Ivar Agøy, USN
Militarisme på norsk: Kampen om politisk kontroll over militærmakten omkring 1900

10.35–10.50 Førsteamanuensis Eirik Brazier, USN
Soldatens håndbok 1911: Et forsøk på demokratisering av norsk militærvesen?

10.50–10.55 Korte spørsmål til Agøys og Braziers innlegg.

10.55–11.25 Professor James Godbolt, USN:
Amerikansk militarisme og motkreftene mot dem. Vietnamkrigen som case.
5 min til korte spørsmål.

11.25–11.50 Pause

11.50–12.20 Seniorforsker Julie Wilhelmsen, NUPI
Putins Russland og forestillingen om den eksistensielle trussel fra Vesten  

12.20–13.00 Spørsmål og debatt. Innledere og salen. Debattleder: Professor Jens Johan Hyvik, USN