Sikkerhetspolitikk i Europa - i lys av Ukraina-krigen

Sikkerhetspolitikk i Europa – i lys av Ukraina-krigen

bookmark

onsdag 19. april 2023, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Europabevegelsen

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Vel møtt til panelsamtalen “Sikkerhetspolitikk i Europa – i lys av Ukraina-krigen”

onsdag 19. april 2023 kl.18.00 på Litteraturhuset (Møterom: Nedjma).

-Hva vil utviklingen av EUs forsvarssamarbeid bety for Norge?
-Hva vil en langvarig krig bety for EU-samarbeidet?
-Hvilke langsiktige geopolitiske konsekvenser må vi forvente?

Du møter:

– Kristine Meek Stokke – Leder Europeisk Ungdom
– Karsten Friis – Seniorforsker ved NUPI
– Jakob Schram – Stipendiat i internasjonal politikk ved Universitetet i Oxford

Samtalen blir ledet av ordstyrer Eirik Løkke fra Civita.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.