Sikkerhetspolitisk dypdykk

bookmark

Christian Borch i samtale med leder av Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt

tirsdag 12. mai 2015, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité

Inngang: Gratis

Vi er inne i et år preget av svært ustabile sikkerhetsomgivelser. Dette forsterker presset på sikkerhetspolitikken og det norske Forsvaret. Ekspertgruppen for forsvaret av Norge har allerede levert sin rapport. I tillegg avleverer Vernepliktsutvalget sin rapport og Forsvarssjefen gir sitt fagmilitære råd til høsten. Afghanistanutvalget leverer sin rapport om Norges innsats i 2016.

Det sikkerhetspolitiske nyhetsbildet er i endring, og gir grunn til å fornye diskusjonen og trekke lange linjer inn i debatten. Med norsk generalsekretær i NATO har dessuten Norges internasjonale rolle fått økt oppmerksomhet. Dette legger press på regjeringen og opposisjonspolitikerne. I vårt neste «Sikkerhetspolitiske dypdykk» vil Anniken Huitfeldt, Arbeiderparti-politiker og leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, være Christian Borchs samtalepartner. Sammen vil de drøfte viktige sider ved Norges utenrikspolitiske rolle og den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen.