Sinna mann

bookmark

Teater Egal

onsdag 27. august 2008, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forum for barnekonvesjonen

Inngang: Gratis

Teater Egal spiller stykket ’Sinna Mann’ basert på Gro Dahles bok av samme navn. Stykket handler om barn som er vitne til vold i familien, og egner seg best for voksne.
Stykket spilles tirsdag 26. og onsdag 27. august fra kl 19:00-20:00. Gratis inngang!

Egal teater har med teaterproduksjonen ønsket å finne barnets perspektiv og stemme når det foregår vold i hjemmet. Vold i hjemmet er et tabulagt tema. Med teatret som forum har vi muligheten til å bryte tausheten og snakke sammen om vold i familien. Teater Egal har som mål å gå under huden på problemet i nær relasjon med sitt publikum.