Sissel Lange-Nielsen

bookmark

Det store grenselandet

onsdag 22. september 2010, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle og Antropos Forlag AS

Inngang: Billett

Sissel Lange-Nielsen utgir i høst en bok som i stor grad er selvbiografisk, og hvor hovedmotivene for er forfatterens eget forhold til reinkarnasjonstanken og hvordan katharbevegelsen ble bekjempet i middelalderen.

Sissel Lange-Nielsen vil innledningsvis presentere boken, og vil deretter ha en samtale med Ingar Sletten Kolloen.