Skaper norske krigere fred?

bookmark

Norge i krig

onsdag 1. juni 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Sikkerhetspolitisk utvalg ved Krigsskolen

Inngang: Gratis

Nesten daglig er norske soldater involvert i stridskontakter. Norge er engasjert i opprørsbekjempning på vegne av den Afghanske stat og dette har i aller høyeste grad farget kulturen og utdannelsen til våre soldater. Denne nye kulturen som har blitt fostret frem har fått stadig større aksept og fokuset ligger nå på å skape en sunn krigerkultur. Hvordan påvirker denne kulturen evnen til å skape fred i Afghanistan?

Hvordan henger så denne utviklingen sammen med den rødgrønne regjeringens ambisjon om å vende blikket i større grad mot FN og fredsbevarende operasjoner? Skaper norske krigere fred på vegne av fredsnasjonen Norge?
Sikkerhetspolitisk utvalg ved Krigsskolen ønsker å ha deg med på å holde liv i debatten om hva slags hær Norge har behov for. Hvor ønsker vi at utviklingen skal gå og hvor står vi etter Afghanistan?

Paneldeltagere:
Roger Ingebrigtsen, Statssekretær Forsvarsdepartementet
Ine Marie Eriksen Søreide, leder av stortingets Utenriks- og forsvarskomite
Kristian Berg Harpviken, direktør i PRIO
Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd
Atle Sommerfeldt, Generalsekretær Kirkens Nødhjelp
Robert Mood, Generalmajor, tidligere sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO)

Debatten ledes av Bjørn Hansen (Tidligere NRK / Urix).