Skatteparadiser, ulikhet og demokratisk forfall

bookmark

Debatt etterfulgt av film

tirsdag 3. november 2015, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: FN-sambandet og Oslo dokumentarkino

Inngang: Billett

Film: The Price We Pay

Billettsalg fra 18:00 (100/50) Kun kontant.
Diskusjon før filmen, filmstart ca. 2015.

Mer enn 21 tusen milliarder dollar oppbevares i skatteparadiser. Kapitalflukten fra utviklingsland er ti ganger så stor som verdens samlede bistand. Velferdsstater er under press mange steder på grunn av mangel på inntekter.

Hvordan ble det slik? Hva er konsekvensene for oss og verden?
Hvilken rolle spiller Norge?

—-

Debatt med:
Mona Thowsen er generalsekretær i Publish What You Pay Norway, et globalt nettverk som består av mer enn 800 organisasjoner fra over 70 land som arbeider for større finansiell åpenhet.

Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstudier og politisk økonomi ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Håkon Rakkenes arbeider som advokat hos KPMG Law Advokatfirma AS og har tidligere vært ansatt som rådgiver i skattedirektoratet. Han arbeider med internasjonal beskatning, herunder rådgiving ovenfor utenlandske selskaper i Norge.

——
The Price We Pay
Filmen The Price We Pay gir et dybdeblikk inn i hvordan skatteparadiser fungerer og hvordan multinasjonale selskaper kan unngå å betale skatt. Den starter med historien bak The City of London som i filmen blir kalt The Mother of All Tax Havens. The City of London har hatt spesielle privilegier siden middelalderen. Ingen konge- eller statsmakt har noensinne klart å utfordre denne makten. The City of London har også vært, ifølge filmen, en foregangsmodell for andre skatteparadiser. Skattepolitikken i Jersey, Bermuda og Cayman Islands med flere, ble skapt som en konsekvens og en kopi av The City of London.

Skatteparadiser er en viktig del av en verdensøkonomi der stadig færre akkumulerer stadig mer kapital mens folk flest har mindre og middelklassen krymper.

Finansindustrien har blitt så mektig at det er vanskelig å innføre restriksjoner og reguleringer som begrenser aktørene. Stuart Fraser (tidligere leder av The City of London Corporation) hevder i filmen at politikere tror de styrer sine land men at de i virkeligheten kun kan ta beslutninger innenfor de rammene som finansindustrien setter.
Les mer her