Skatteparadisfrie soner

bookmark

onsdag 17. oktober 2012, kl. 17:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Attac Norge

Inngang: Gratis

Kan kommunen bidra til redusert bruk av skatteparadiser ved å bruke sin makt som innkjøper?

Innledning ved:
– Førstestatsadvokat Morten Eriksen, Økokrim
– Leder Sigrid K. Jacobsen, Tax Justice Network Norge

De kontrakter som det offentlige inngår med leverandører er finansiert av skattepenger.
Det er derfor grunn til å kreve at leverandører til det offentlige har en høy skatteetisk standard med stor åpenhet om sine skattemessige forhold.

Problemer med skatteparadis:
– Tilbyr lav eller ingen skatt for privatpersoner og selskaper fra andre land

– Tilbyr hemlighold om eierskap av formuer, verdipapirer og selskaper
– Gir gode muligheter for å skjule midler fra kriminalitet eller unngå beskatning av formue og inntekter
Kommuner og regioner krever skatteetiske standpunkter fra sine leverandører.
I Sverige, Finland og Frankrike jobbes det for å motvirke at leverandører til det offentlige benytter seg av skatteparadiser for å unngå å betale skatt.

Attac Norge lanserer nå en tilsvarende kampanje i Norge.

Hva kan vi gjøre i Oslo for å bli skatteparadisfri sone?
– Sette bruk av skatteparadis på dagsorden ifht innkjøp

– Kreve åpenhet av tilbydere gjennom land-for-land-rapportering

Deltakere fra politiske partier i Oslo og diverse organisasjoner er invitert og vi håper på en god debatt.

Skatteparadis = Skattetyveri?