Skeiv seminarrekke

bookmark

Homohjerner?

tirsdag 8. juni 2010, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Nettverk for forskning om homoseksualitet

Inngang: Gratis

Isabelle Dussauge, medisinhistoriker og forsker ved Linköping universitet, snakker om alt du ikke fikk høre om på Hjernevask.

Stadig vekk hevder naturvitenskapelig forskning at den kan påvise at seksuelle preferanser og kjønnsidentitet er noe som sitter i hjernen. Ofte brukes slike funn til å "bevise" at homoseksuelle og heteroseksuelle er grunnleggende forskjellige, at seksuelle preferanser er medfødt, og at homoseksuelle egentlig er som det "motsatte" kjønnet.

Historien viser hvordan naturvitenskapens oppdeling av mennesker i stabile, biologisk funderte kategorier kan være farlige for minoriteter, det være seg etniske, kulturelle eller seksuelle minoriteter. Likevel står "født sånn"-forståelsen høyt i kurs innen homobevegelsen.

Men hva kan egentlig dagens hjerneforskning fortelle om seksuell identitet? Hvorfor er hjernen så populær? Og hvordan bør homobevegelsen forholde seg til hjerneforskning av dette slaget?

Seminarspråk: Svensk
Arrangementet er gratis og åpent for alle.