Skog og klima

Skog og klima

bookmark

Debattmøte

tirsdag 23. oktober 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Inngang: Gratis

Er moderne skogbruk en del av klimaløsningen, eller forringer dette skogen som CO2-lager? Når alle er enige om at norsk skogbruk må bidra til reduserte utslipp, hvorfor kan man ikke bli enig om hva som er bærekraftig utnyttelse av skogen?

I panelet deltar forsker Per Kristian Rørstad, NMBU; forskningsdirektør Glen Peters, Cicero; professor Michael Hoel, eks UiO; direktør Nils Bøhn, Skogeierforeningen og daglig leder Maren Esmark, Naturvernforbundet. Politikerrepresentant er også invitert.