Skogen som klimaløsningFoto: Norskog

Skogen som klimaløsning

bookmark

Den klimaoptimale skognæringa

onsdag 25. september 2019, kl. 12:00 til kl. 15:15

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norskog

Inngang: Gratis

«–Vi må plante til et areal på størrelse med Australia hvis vi skal klare å nå klimamålene våre.»

Det står i FNs klimapanels nyeste rapport om klimaendringer og landarealer.

Andre tiltak i skognæringa kan også bidra til å bedre karbonregnskapet – målet må være mer opptak og mindre utslipp. Hva kan vi gjøre?

– Hva kan skognæringa bidra med i Norge?
– Hva gjør Sverige?
– Hvilke tiltak gir best resultater?
– Hva må til for å få et karbonoptimalt skogbruk?
– Hvem kan bidra?

Vi har invitert forsker og hovedforfatter av kapittel 6 i FN-rapporten, Francesco Charubini (NTNU) til å fortelle om skogens viktige rolle i klimaarbeidet. Vi har også invitert det svenske skogkonsernet SCAs Björn Lyngfeldt til å fortelle om SCAs nye rapport om selskapets karbonavtrykk. Han vil også si noe om hele den svenske skognæringens karbonbalanse, – en utregning som kom i sommer. Og så vil skog- og klimaforsker ved Nibio, Gunnhild Søgaard fortelle om resultatene fra den norske skog- og klimaplantingspiloten som landet i vår. Til slutt vil Anne Marit Post Melbye som arbeider med bioøkonomi i miljøstiftelsen Zero løfte temaet om hvordan skognæringa kan bidra med praktiske løsninger på klimakrisen.

I tillegg er vi så heldige å ha fått med oss et solid politisk panel til debatten:

– Statsekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan (KrF)
– Solveig Schytz (Venstre)
– Morten Ørsal Johansen  (FrP)
– Nils Kristian Sandtrøen (Ap)

Disse vil ta den politiske debatten samtidig som fagpanelet vårt kan svare på aktuelle spørsmål og problemstillinger.

VELKOMMEN!

Opptaket av arrangementet finner du her.