Skogforum – Skatt for avvikling eller utvikling?

bookmark

tirsdag 3. mai 2016, kl. 13:00

Sal: Kverneland

Arrangør: NORSKOG

Inngang: Gratis

Fremtidens skattepolitikk formes i disse dager. De politiske frontene er steile, og skogbruket berøres kraftig. Bidrar endringene til vekst eller redusert produksjon? 

Innledning ved Statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje (Frp) 

Truls Wickholm, Arbeiderpartiet (Finanskomiteen).

Arbeiderpartiets holdning til bruken av skatteverktøyet generelt og for skogbruket spesielt. Hvordan vil Arbeiderpartiet bruke skatt som styringsverktøy for å sikre vekst og utvikling i skognæringen? 

Samfunnsøkonom Villeman Vinje (sekretariatsleder i Alliansen for norsk, privat eierskap)

Formuesskatten , hvilke hovedelementer i skattesystemet må endres for å sikre vekst?

Benthe E. Løvenskiold (Næringspolitisk rådgiver, NORSKOG)

Hvilke muligheter kan skogbruket tilby storsamfunnet og hvilke skattemessige barrierer er til hinder for dette? 

Påmelding til benthe.lovenskiold@norskog.no eller tlf: 918 78054 innen 28.april

 

Arrangementet er gratis for påmeldte deltagere.

Sjekk her for evt.endring av program: http://skoginfo.no/artikkel.cfm?id=10338&tittel=Skogforum%20-%20fremtidens%20skattepolitikk