SKOGFORUM – Skogbrannsesongen 2018

bookmark

torsdag 18. oktober 2018, kl. 12:30 til kl. 15:30 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst.

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norskog

Inngang: Gratis med påmelding

Årets skogbrannsesong så langt. Trond Joar Kjenstadbakk, brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste IKS.
• Brannsesongen i tørre tall
• Myndighetenes beredskapsopplegg (DSB, brannvesen, sivilforsvar, flyovervåking, helikopterstøtte, lederstøtte, skogbrannutvalg)
• Samarbeid med skogbransjen – status og utviklingsmuligheter

Skogbrannsesongen sett fra lufta. Jon Arne Hellesø, skogbrannhelikopterpilot Helitrans.
• Hvordan få best mulig effekt av helikopterstøtte
• Erfaringer etter sommeren

Skogbrannsesongen i Sverige 2018. Tomas Johannesson, prosjektleder og koordinator for brannforebygging i svensk skogbruk, Skogforsk
• Status etter svensk skogbrannsommer
• Skogbransjens beredskapsopplegg

Pause

Skogbrannforebygging ved skogsdrift i Norge. Kjetil Løge, Skogbrand Forsikring
• Skogbrannkampanjen rettet mot allmenheten og skognæringen
• Skogbrannkurs, beredskapspakker, samråd og ISO-sertifisering
• Samarbeid med beredskapsmyndighetene
• Ansvar for skogeier, entreprenør og skogeierorganisasjon?

Diskusjon
Kraftigere vind i sommer ville gitt et helt annet skadebilde – hvordan styrke beredskapen ytterligere?
Hvilke tiltak bør gjøres før neste skogbrannsesong?
Hvem har ansvaret for å stoppe drift og hvem tar «regningen» ved stopp og økt beredskap hos entreprenørene og omsetningsleddene?

Et svært viktig tema for hele skogbruket, – meld deg på i dag! Seminaret er gratis.