Skogpolitisk debatt

bookmark

– hvor står partiene?

fredag 23. mai 2014, kl. 09:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: NORSKOG

Inngang: Billett

Det er tverrpolitisk enighet om å løfte den skogbaserte verdikjeden, men hvordan?

Vi har samlet faglige innledere og et stort antall politikere til debatt med fokus på utfordringene i primærskogbruket. Det blir innledende innlegg fra både næring og politikere etterfulgt av debatt. Statsråd Sylvi Listhaug deltar sammen med partienes landbrukspolitiske talsmenn/kvinner.