Skole i verden og bærekraftFoto: Goran Horvat fra Pixabay

Skole i verden og bærekraft

bookmark

Nye muligheter for skolen

torsdag 3. oktober 2019, kl. 09:00 til kl. 12:30

Sal: Skram

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis med påmelding

Hvordan kan skolen bli en viktig aktør i å møte klima- og miljøkrisen? Hva slags naturfaglig og tverrfaglig kompetanse trenger elever for å bruke kunnskap aktivt til å skape endring? «Skole i verden» innebærer at skolen samarbeider med ulike aktører (akademia, næringsliv, ideelle organisasjoner og offentlige instanser) om å skape positive endringer i nærmiljøet. Seminaret vil introdusere SEAS prosjektet som er en ny satsning innenfor Skole i verden.

Påmelding innen 15. september.

Arrangementet foregår på engelsk.

Se detaljert program (engelsk)