Ytringsfrihet på nett – hvor går grensen? En samtale om hatefulle ytringer og netthets.
Skolebesøk

Ytringsfrihet på nett – hvor går grensen? En samtale om hatefulle ytringer og netthets.

bookmark

For ungdomsskole

onsdag 23. november 2022, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis. Påmelding til skole@litteraturhuset.no

Ytringsfrihet, vern mot diskriminering, hatefulle ytringer og netthets: Ord og begreper vi hører om hele tiden, men hva betyr de egentlig? Internett og sosiale medier har gjort det enklere å kunne delta i samfunnsdebatten. Hva er ytringsfrihetens begrunnelser og hvorfor er det så viktig at vi bruker stemmen vår? Men noen ganger kan tonen være veldig hard, til og med blant venner. Og så kan det bikke over. Hvor går egentlig grensen for hva som er lov å si og ikke? Og hva skjer med demokratiet hvis mange blir skremt bort fra å si sin mening?

Litteraturhuset inviterer elever på ungdomstrinnet til skolebesøk om ytringsfrihet på nett.

Vi har fått med oss noen av dem som kan mye om hvor grensen mellom en lovlig og ulovlig ytring går, og hvordan man skal balansere ytringsfrihet og vernet mot diskriminering. Statsviter og musiker Nosizwe Lise Baqwa geleider oss gjennom ytringsfrihets-landskapet på leting etter svar.
Med seg på scenen har hun leder for PRESS – Redd Barna Ungdom, Isaac Elstad Røssnes som skal snakke om trygg digital oppvekst. Journalist og sjef for YLTV, Skandinavias største digitale plattform for urban musikk, Marius Solberg, deler erfaringer om å moderere digitale plattformer skapt for unge mennesker, og en representant fra ungdommen selv, viastopphatprat.no, deler erfaringer om å være aktivist for å begrense hatprat på nett, på godt og vondt.

Fra scenen vises også film fra statsminister Jonas Gahr Støre som forteller hvordan regjeringen jobber med denne problemstillingen, og særlig rettet mot utfordringene de unge møter på. Helsesista bidrar med en video hvor hun snakker om hatprat og psykisk helse. Norges Institusjon for Menneskerettigheter forklarer hvordan hatprat er definert fra et juridisk perspektiv. På skjermen kommer det også intervjuer vi har gjort med fotballspillere om hatprat i fotballen, komikere, musikere, Antirasistisk senter, så dette blir garantert en innholdsrik skoletime som gir mange innfallsvinkler til temaet og passer inn i de fleste fagkategorier.

Vi ønsker at så mange som mulig skal få nytte av skolebesøket, og har derfor lagt opp til en digital-variant for klasser som ikke har anledning til å være fysisk til stede på huset. Det digitale opptaket vil være tilgjengelig en måned.

Alle påmeldte klasser både til det fysiske og det digitale opplegget vil få en undervisningspakke i forkant av besøket.

Vi håper mange blir med, og gleder oss til samarbeid!

Gratis for påmeldte skoleklasser.
Send mail til skole@litteraturhuset.no for mer informasjon og påmelding.

Skolebesøket er laget med støtte fra Bufdir.