Skriftens nødvendighet

bookmark

Édouard Louis og Kjersti Skomsvold

onsdag 21. september 2016, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

ARRANGEMENTET ER UTSOLGT I HOVEDSAL. HER KAN DU KJØPE BILLETTER TIL OVERFØRING PÅ STORSKJERM.

Édouard Louis‘ nye bok har i Egil Halmøys norske oversettelse fått tittelen Voldens historie. Dette er beretningen om Édouards natt med Reda, en natt som begynner med flørt, sex og betroelser, der Reda, som har algerisk bakgrunn, forteller om en oppvekst i fattigdom i randsonene av det franske samfunnet. Imidlertid viser det seg ut på morgenkvisten at Reda har en revolver. Han truer med å drepe Édouard, ydmyker og voldtar ham. En natts overgrep blir utgangspunktet for en undersøkelse av det franske juridiske systemet, av rasisme, traumer, begjær og immigrasjon.

Édouard Louis måtte bli en annen for å overleve, skrive seg fri. Farvel til Eddy Bellegueule var navnet på forfatterdebuten hans, der han skildret sin voldelige oppvekst og en heftig klassereise fra fransk landsby til intellektuell middelklasse. Boka solgte i utrolige to hundre og femti tusen eksemplarer i hjemlandet og har også blitt oversatt til mer enn tjue språk.

I likhet med Louis har også Kjersti Annesdatter Skomsvold brukt litteraturen som en måte å skrive seg tilbake igjen til virkeligheten. Det finnes et akutt behov der for å skrive, de skaper begge tekster ut fra en nødvendighet. Og de bruker sine liv som litterært råmateriale. Hør Louis og Skomsvold i samtale på Litteraturhuset.

Fredag 23. september snakker Édouard Louis om den amerikanske forfatteren Toni Morrisson. Arrangementet inngår i en serie der utvalgte forfattere snakker om sine litterære ledestjerner.

[ENGLISH VERSION]

Wednesday, September 21. at 7pm, Wergeland

THE EVENT IS SOLD OUT IN THE MAIL VENUE. TICKETS FOR A VIDEO TRANSFER OF THE EVENT ARE AVAILABLE HERE.

The Necessity of Writing
Édouard Louis and Kjersti Skomsvold

Édouard Louis‘ new book has, in Egil Halmøy’s Norwegian translation, been given the title Voldens historie (The history of violence). It is the story of Édouard’s night with Reda, a night beginning with flirting, sex and confessions, where Reda, of Algerian origin, relate a childhood in poverty, on the margins of the French society. In the early hours of the morning, however, it turns out that Reda has a gun. He threatens to kill Édouard, humiliates him and rapes him. One night’s assault becomes the starting point for an exploration of the French judicial system, of racism, trauma, immigration and desire.  

Édouard Louis had to become someone else to survive, to write himself free. His debut novel, titled En finir avec Eddy Bellegueule (Finishing off Eddy Bellegueule), portrays a brutal childhood and Louis’ intense journey from a French working class village life to intellectual middle class. The book sold incredible two hundred and fifty thousand copies in France, and has been translated into more than twenty languages.

Like Louis, Kjersti Annesdatter Skomsvold has used literature as a way of writing herself back into reality. There is for both an acute need to write, both create texts out of necessity. And they use their own life as literary raw material. Meet Louis and Skomsvold in conversation at the House of Literature.

Friday, September 23., Édouard Louis will hold a lecture about the American writer Toni Morrison. The event is part of a series where authors talk about their literary guiding stars.