Skrivekurs med Linn Ullmann

bookmark

Ti kurskvelder

tirsdag 17. september 2013, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Inngang: Billett

Et lengre kurs for deg som ønsker å utforske og utfordre din egen stemme. Skriveøvelser og samtaler om skrive- og leseprosessen. 10 plasser.

Kurset er lagt opp som en workshop, der deltakerne skriver og leser hverandres tekster. Underveis vil det bli gitt større skriveoppgaver som det jobbes videre med i kursperioden. Du trenger ikke nødvendigvis å ha forfatterambisjoner, – denne workshopen passer like godt for dem som bruker språk og tekst i yrket sitt eller på annen måte, og som ønsker å jobbe videre med sitt språklige uttrykk. Vi gjør oppmerksom på at dette er et prosakurs som vil belyse både skjønn-og faglitterære skriveteknikker.

Vi regner med stor interesse, men har kun 10 plasser på kurset. Det vil derfor være en opptaksprosess basert på en skriveoppgave som leveres på forhånd. Vår ambisjon er at kurset skal bli morsomt, trygt, strukturert og generøst. Vi ønsker oss derfor en bredt sammensatt gruppe og ønsker alle mellom 18-100 år velkommen til å søke! Under finner du søknadsoppgaven.

OPPGAVE
Skriv maks en (1) A-4 side der du presenterer deg selv, dine erfaringer med å lese og skrive, og dine forventninger til et slikt kurs som du nå er i ferd med å søke plass på.

Om utseende og filformater:
• Bruk linjeavstand 1 1/2.
• Bruk minst 3 cm venstremarg, slik at det er anledning til å notere i margen. Litt romslig høyremarg også (ikke helt ut i kanten av arket).
• Ikke bruk formattert tekst, annet enn fete typer og kursiv.
• Filformater: Word-dokumenter er best (.doc eller .docx).,

Teksten leveres på e-post til hanne@forfattersentrum.no

Søknadsfrist: Fredag 23. august
Svar kan forventes innen 6. september.

Kurset går hver tirsdag fra 17. september til 3. desember, med unntak av tirsdag 1. oktober (pga. skolens høstferie) og tirsdag 29. oktober. Tidspunkt:18.00 – 21.00.

Påmelding til hanne@forfattersentrum.no