Slipp fangene fri!

Slipp fangene fri!

bookmark

RIO-debatten om Rusreformen vår 2020

fredag 5. juni 2020, kl. 12:00 til kl. 14:30

Sal: Digitalt

Arrangør: RIO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Inngang: Gratis - digitalt

Det regjeringsoppnevnte rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering har bidratt til en offentlig debatt utenom det vanlige på rusfeltet. Debatten handler om hvordan Norge skal behandle personer som bruker illegale rusmidler.

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet og er veldig opptatt av at regjeringens rusreform blir gjennomført.

Samtidig ønsker vi å bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for politikerne som skal fatte sine vedtak våren 2021.

Derfor inviterer vi nå til et (digitalt) arrangement. Her blir det gode faglige innlegg som gir grunnlag for god politisk diskusjon om vår tids viktigste sosialpolitiske reform.

Konferansier: Daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen

Åpningsinnlegg, forfatter Maria Kjos Fonn.

Innlederne for dette arrangementet er:
Jan Gunnar Skoftedalen, leder for Fagrådet -rusfeltets hovedorganisasjon.
Ole Røgeberg, seniorforsker/nestleder ved Frischsenteret: «Signaleffekter og ungdom – hva kan vi lære av lovendringer i andre land?»
Anne Line Bretteville-Jensen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet: «Vil Rusrefomen bidra til økt narkotikabruk?»
Henriette Aasen, professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen.

Paneldebatt:
Arbeiderpartiet: Ingvild Kjerkol
SV: Sheida Sangtarash
Høyre: Camilla Strandskog
Venstre: Carl-Erik Grimstad