Slippfest: Skamløs

bookmark

Lansering av Fett 1/2017

lørdag 11. mars 2017, kl. 15:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Tidsskriftet Fett

Inngang: Gratis

Velkommen til lansering av Fett 1/2017 i Oslo! 

Nummeret har tema SKAMLØS og har Sofia Nesrine Srour, Amina Bile og Nancy Herz som gjesteredaktører.

På programmet står samtale om utgaven med gjesteredaktørene, innlegg fra inviterte talere og underholdning. 

Det siste året har en rekke unge kvinner med muslimsk bakgrunn tatt til orde i norske medier mot sosial kontroll, skam- og æreskultur. «Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå,» erklærte Nancy Herz i april i fjor. «Nei, jeg eier ikke din skam!» skrev Sofia N. Srour og oppfordret kvinner i «glasshus» til å rive ned veggene. De nye stemmene vil videreføre debatten om skam og personlig frihet – samtidig vil de motarbeide stereotypier og fordommer, og understreker viktigheten av å få tale sin egen sak og definere sin egen kamp.

I dette nummeret av Fett har vi gitt tre av de «skamløse jentene» roret. De skriver: «Med dette nummeret av Fett ønsker vi å gi et bredt perspektiv på skamløs-problematikken med fokus på blant annet kropp, tro, seksuell legning og psykisk helse. Vi vil vise at ulike mennesker opplever skam- og æreskultur ulikt, og at både utfordringene og løsningene er kompliserte og nyanserte. Vi vil fremme mangfoldet av stemmer, og vise at våre liv og våre historier også betyr noe. Vi ønsker en opplysningskamp for å kunne rive ned flere glasshus, og håper at nummeret kan være til hjelp for å opplyse om de mange nyansene ved sosial kontroll.»

PROGRAM:

15.00 Velkomst og mingling
15.30 Samtale/debatt med gjesteredaktører Herz, Bile og Srour
16.00 Innlegg fra inviterte bidragsytere, deriblant Shabana Rehman, Afak Afgun, Snorre Valen, m.fl.
17.00 Camara Joof framfører utdrag fra «Pavlovs tispe»

Programmet oppdateres!

Om bidragsyterne:

SHABANA REHMAN er komiker, artist, spaltist og debattant, og medlem av den nystartede organisasjonen Sekulær Feministisk Front (SeFF)

AFAK AFGUN er ansvarlig redaktør i sister-hood.com, nettidsskrift og plattform for kvinner med muslimsk bakgrunn

SNORRE VALEN er nestleder i SV

CAMARA CHRISTINA LUNDESTAD JOOF er scenekunstner, politisk/kunstnerisk rådgiver for kunst- og kulturinstitusjoner i Skandinavia og en av lederne av Den Mangfaldige Scenen i Oslo. Hennes kunstneriske og politiske arbeid fokuserer i hovedsak på interseksjonalitet, mangfold og likestilling. «Pavlovs tispe» er en forestilling om utenforskap, identitet og hvordan andres blikk former en selv, men også om det å være god nok og bli akseptert for den man er.