Smarttelefonsamfunnet

Smarttelefonsamfunnet

bookmark

Hva betyr det for vår helse i dag?

mandag 20. juni 2022, kl. 17:30 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Senter for utvikling og miljø (SUM)

Inngang: Gratis - Påmelding

Velkommen til denne diskusjonen om smarttelefonens rolle innen helse.

Siden starten av 2000-tallet har smarttelefonen spredt seg raskt over hele kloden og er i dag en sentral del av manges hverdagsliv. Hvordan påvirker smarttelefonen vår evne til å leve et sunt og friskt liv i en tid hvor helsesektoren er under press og vi står ovenfor nye utfordringer? Og hvilken rolle spilte smarttelefonen i håndteringen av koronapandemien?

Om arrangementet

I sitt innlegg flytter professor Daniel Miller oppmerksomheten bort fra skreddersydde helse-apper, og fokuserer heller på hva vi kan lære av vanlige folk som på kreativt vis bruker funksjoner og apper på smarttelefonen for å sikre seg god helse. Professor Thomas Hylland Eriksen vil gi en kommentar basert på hans egen forskning på smarttelefonen og dens rolle i dagens samfunn.

Et panel vil diskutere hva som skjedde under koronapandemien når smarttelefonen raskt ble sett på som en sentral løsning for å kontrollere smittespredning. Panelet vil ta utgangspunkt i forskning fra ulike deler av verden for å diskutere de politiske, økonomiske, og etiske utfordringene som dukket opp som en konsekvens av denne utviklingen.

 

Det vil være mulig å stille spørsmål under arrangementet.

 

Agenda

17:30-17:35: Introduksjon av Tom Neumark og Katerini Storeng

17:35-18:05: Innlegg av Daniel Miller Smart-from-below: «An anthropological alternative to mHealth»

18:05-18:15: Kommentar av Thomas Hylland Eriksen

18:15-18:40: Paneldebatt: Refleksjoner fra prosjektet «Smarttelefonpandemien: mobilteknologi og data i håndteringen av COVID-19 (SMARTCOVID)»

Ordstyrer: Sridhar Venkatapuram

Paneldeltakere: Sakiko Fukuda-Parr, Aisha Fofana Ibrahim og Katerini Storeng

18:40 -19:00: Spørsmål fra salen

 

 

Arrangementet vil foregå på engelsk, klikk her for engelsk versjon