Snakk sant om livet

Snakk sant om liv og død

bookmark

Med Stein Husebø og Astrid Rønsen

mandag 25. mars 2019, kl. 18:30 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Fagforbundet og Verdighetsenteret

Inngang: Gratis

Fri entré – så langt plassen rekker. Arrangementet blir også streamet her.

Det synes i dag å være liten plass til døden, både i helsevesenet og i samfunnet som helhet. Har vi tatt livet av døden? Hvordan kan vi i så fall gjenopplive den? Er døden en sykdom, eller en del av det å leve?

Kvelden før den nasjonale Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2019 setter konferansearrangørene søkelys på disse spørsmålene. To sentrale pionérer på feltet gjennom 40 år, Stein Husebø og Astrid Rønsen, vil samtale om nøkkelen til en verdig avslutning på livet. Og om hvorfor vi trenger en hospicebevegelse i Norge.

Det åpnes i tillegg for tre korte innlegg fra:
* Ellen Lykke Trier – stipendiat, Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID
* June Westerveld og Miriam Lund Knapstad – forfattere av boken «Døden nær».
* Olga Tvedt – bymisjonsprest, spesialrådgiver i Kirkens Bymisjon

Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

 

Astrid Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU i Gjøvik. Hun er også styreleder i Hospiceforum Norge. Hun har nærmere 40 års erfaring som hospicesykepleier og har hele tiden vist et sterkt engasjement for hospicesaken. Hun var også med i NOU-utvalget om palliasjon til alvorlig syke og døende avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.
– Det skal være mer levetid enn ventetid på slutten, det er hva hospice-filosofien går ut på, sier hun.

Stein Husebø er gründeren bak Stiftelsen Verdighetsenteret. Den bergenske anestesi- og intensivlegen har viet seg til arbeidet for en verdig alderdom, både innen eldre- /demensomsorg, smertebehandling og omsorg ved livets slutt. Han var initiativtaker til Smerteklinikken ved Haukeland Sykehus og Sunniva Hospice ved Haraldsplass i Bergen, og en av grunnleggerne av den europeiske palliative organisasjonen EAPC. Gjennom 35 år har han vært redaktør for OMSORG – nordisk tidsskrift for palliativ medisin.