«Snipp snapp snute – du er ute!»

bookmark

med Kristin Molvik Botnmark

torsdag 26. mars 2015, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo kommune

Inngang: Gratis

I store trekk er det bred enighet om at mangfold i arbeidslivet er bra og at vi ikke har råd til å la menneskers yrkesevne stå ubrukt. Likevel snakker vi sjelden om reell inkludering av mennesker som har en funksjonshemming. Har vi som samfunn virkelig råd til å være så enfoldig?

Kristin Molvik Botnmark er sosiolog og direktør for kommunikasjon og kompetanse i et europeisk industrimineralselskap. I tillegg driver hun Z-utvikling AS som blant annet arbeider med utvikling av rausere og mer inkluderende lederskap i alle typer virksomheter. Kristin har skrevet boken Raushetens grenseland – «Alle skal med?» (Z forlag, 2014) som tar et oppgjør med noen av de holdningene samfunnet møter mennesker som har en funksjonsnedsettelse med.

Servering av frokost fra klokken 08.30, foredrag klokken 9.00 – 10.00.

Påmelding: «Førstemann til mølla»-prinsipp frem til det er fulltegnet. Kontakt prosjektleder, traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser, Siri Koch-Larsen: mobil 410 41 310 eller siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no

Lokalet er godt tilgjengelig for bevegelseshemmede, det er teleslynge i rommet og det kommer tegnspråktolk.

Tapte muligheter, eller vinn vinn? Hva går du glipp av ved å ikke ansette en person med funksjonsnedsettelse?
Arrangementet inngår i en serie med frokostseminarer som setter fokus på mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. De to andre arrangementene i denne serien avholdes 18. mars (med Jan Grue) og 8. april (med Anne Grethe Solberg).