Snowden: helt eller forræder?

bookmark

Om retten til privatliv

onsdag 26. februar 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Menneskerettighetsuka 2014

Inngang: Gratis

Avsløringene fra Edward Snowden sommeren 2013 har rystet en hel verden. Brått ble vi oppmerksomme på en massiv og utbredt overvåkning foretatt av NSA. En telefonsamtale eller et søk på Google kan gjøre at vi havner i søkelyset hos amerikanske myndigheter. Hvilke betydning har dette for oss i Norge, og hvilke betydning har det for resten av verden?

NSA hevder at den utbredte overvåkningen av datatrafikk har bidratt til å hindre terror, betyr det at vi skal tillate at alle overvåkes uten at det en gang finnes grunn til mistanke? Hvilke farer følger i tilfellet av slik utbredt overvåkning, nærmer vi oss et overvåkingssamfunn som utgjør en trussel mot demokratiet?

Avsløringene har ført til mange spørsmål. Gjennom debatten vil vi forsøke å få svar på noen av dem, og vi vil gå nærmere inn på hvilke betydning avsløringene har hatt for Norge, om det har endret vår bevissthet og handlemåte, og om noe bør endres i fremtiden. Trenger vi nytt lovverk f.eks.?

I panelet: Sveinung Rotevatn (stortingsrepresentant for Venstre), Bjørn Erik Thon (jurist og direktør i Datatilsynet), Theo Koritzinsky (statsviter og medlem i EOS-utvalget)
Ordstyrer: Karsten Friis (seniorrådgiver hos NUPI, avd. for sikkerhet og konflikthåndtering)