Sofokles’ tragedier

bookmark

Debattkveld

tirsdag 22. januar 2008, kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Det blir debatt i Sofokles´ tegn på Litteraturhuset tirsdag den 22. januar. Der vil dramatiker Petter Rosenlund delta sammen med dramaturg Cecillia Ölveczky ved Det Norske Teatret og Live Hov, teaterviter fra UiO med avhandling i kvinneskikkelser i antikkens teater. Samtaleleder blir Siren Leirvåg, også teaterviter fra UiO.

Sofokles var den fremste av de tre tragedieforfatterne i det gamle Athen hvis arbeid er bevart.

        Tema for debatt:
*       Hva handler de sentrale fortellingene hos Sofokles om, og hva kan de fortelle oss i dag?
*       Hvilke forskjeller har finner vi ved teatrets sosiale funksjon og samfunnstilhørighet på Sofokles’ tid og vår tid?
*       Hva betyr det egentlig å modernisere eller aktualisere Sofokles’ dramatikk?
*       Hos Sofokles finner vi flerkulturelle aspekter knyttet til etnisitet, sosial status og kjønn. Hvilke muligheter gir det i en bearbeidelse av Sofokles’ dramatikk i dag?
*       I Sofokles’ dramatikk finner vi sterke kvinneskikkelser (som i flere av de greske tragediene forøvrig), for eksempel Elektra og Antigone. Hva kan de representere for oss i dag?
       
Både Oslo Nye Teater og Det Norske Teatret setter denne våren opp stykkene hans, henholdsvis Elektra, omarbeidet og barnebokforfatter Petter S. Rosenlund (regi Erik Ulfsby), og Døden i Teben,
1.amanuensis i teatervitenskap for Live Hov, dramatisert av Jon Fosse (regi János Szász). Arrangementet er et samarbeid mellom Oslo Nye Teater, Det Norske Teatret og Litteraturhuset.

Vel møtt!