Somalia for dummies

bookmark

Lørdagsforedrag ved Morten Bøås

lørdag 12. november 2016, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert torsdag 12. juli 2018, kl. 12:47

12:47

I denne episoden kan du høre Morten Bøås fortelle om Somalias moderne historie i foredraget «Somalia for dummies,» som inngikk i en foredragsserie høsten 2016. Morten Bøås er forsker tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Foredraget ble holdt den 12. november 2016

Somalia fikk sin status som selvstendig land i 1960. Før den tid hadde landområdene vært under både engelsk, fransk og italiensk styre. Selvstendighet førte imidlertid ikke til varig stabilitet, og landet er i dag svært preget av en borgerkrig som har pågått siden tidlig 90-tall.

Rivaliseringen mellom Somalias seks hovedklaner regnes som underliggende årsak til konflikten. I tillegg kommer Etiopias krigføring i landet, som støttes av USA som ledd i landets krig mot terror. De senere årene har også terroristgrupperinger som Al-Shabaab og Al-Qaida fått et stadig sterkere fotfeste. Og hva med Somaliland oppi alt dette?

Morten Bøås er forsker tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og fortsetter nå Litteraturhusets serie «Verden for dummies», der det etterstrebes å gi de lange linjene og faktagrunnlaget for noen av verdens mest komplekse konflikter.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.