Somaliere i media: Terror khat og omskjæring

bookmark

Et kritisk blikk på norsk og europeisk mediebilde

søndag 5. desember 2010, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: IFTIIN – somalisk-norsk kunnskapssenter i samarbeid med Antirasistisk Senter

Inngang: Gratis

Hvilket bilde får folk flest av somaliere gjennom norsk media? Hvordan opplever somaliere selv dekningen? Seminaret tar for seg medias dekning både av situasjonen i Somalia og av somaliernes møte med det norske samfunnet.