Sonet ferdig – hva så?Foto: Colorbox

Sonet ferdig – hva så?

bookmark

Debatt

tirsdag 15. mars 2022, kl. 17:00 til kl. 18:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Oslo kvinnesaksforening

Inngang: Gratis - Påmelding

En rekke forskningsrapporter bekrefter hvor utfordrende det er å være kvinne i norske fengsel.
Det lave antallet kvinner, sammenlignet med menn, fører ofte til at fengselsadministrasjon og fengsler blir organisert basert på behovene til mannlige innsatte. Dette gjelder utdanning, arbeidstrening, fysisk aktivitet og psykisk helsevern. Faktorer som er viktige når kvinnene skal ut i samfunnet.
Det vi trenger nå er en offensiv politikk som sikrer kvinners rett til utdanning og arbeidstrening, til fysisk og psykisk helsevern, forberedt for et liv utenfor fengselet.

Vellykket tilbakeføring gir store gevinster for kvinnene og for samfunnet, og er et felles ansvar. Men politikken utformes av myndighetene og det forutsetter et rehabiliterings-tilbud som gjør det mulig.
Er tilbudene under soning gode nok? Hvilke faktorer spiller inn når kvinner skal tilbake til samfunnet? Hva gjør hjelpeapparatet? Er frivilligheten en «sovepute» eller et tilskudd til det offentlige tilbudet?

Dette settes under debatt som ledes av forfatter Sigrid Bonde Tusvik.
Vivian Skaten Nesse, Norsk kvinnesaksforening (NKF) og Maiken fra RøverRadioen/innsatt fra Bredtveit innleder.

I panelet : Nils Leyell Finstad, fengselsleder Oslo fengsel, Toril Wolff  kvinneansvarlig i Bergen fengsel/ Norsk fengsels-og friomsorgsforbund (NFF), Heidi Bottolfs, avd.direktør Kriminalomsorgsdirektoratet(KDI), Stian Estenstad, Nettverk etter soning/Røde Kors, Maria Aasen-Svensrud (AP) Justiskomiteen, Andreas Sjalg Unneland (SV) Justiskomiteen.

Venjas Harem spiller opp til debatt

Venjas Harem består av kvinner som har soningsbakgrunn og/eller ruserfaring. Bandet har sitt utspring fra det etterhvert landsomfattende tilbudet “Musikk i fengsel og frihet” som Venja Ruud Nilsen startet for 30 år siden. De spiller selvkomponerte låter som handler om levd liv og håp

Arrangementet et støttet av LO Vestland, Familie-og likestillingsutvalget og Norsk fengsels- og Friomsorgsforbund.