Sør-Afrika

bookmark

Tok apartheid slutt?

tirsdag 9. november 2010, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: FN-sambandet og Oslo dokumentarkino

Inngang: Billett

Sør-Afrika er et av landene i verden med størst avstand mellom de rikeste og de fattigste. ANC lovet en bedre fordeling av godene da de tok over, men de har ikke fulgt opp løftene. Vil fattige sør-afrikanere få den jordreformen som ANC har lovet dem eller er redselen for å bli et nytt Zimbabve for stor? Har ANC mulighet og makt til å endre de økonomiske forholdene i Sør-Afrika?

Program:
18:00: Billettsalget starter
18:30: Dørene åpner
19:00: Innledning og kort diskusjon
19:45: Kort pause
20:00: Film: Promised Land
21:00: Slutt

Filmen Promised Land av Yoruba Richen undersøker tilstanden for den jordreformen som ANC lovte mange av sine støttespillere i Sør-Afrika. Filmen følger to lokalsamfunn som forsøker å kreve eierskap til jord som nå tilhører hvite farmere. Filmen følger argumentene både fra de som krever jord og fra farmerne som vil beholde jorda som de enten har kjøpt eller som har vært i familien i generasjoner.

Liv Tørres og Halle Jørn Hansen innleder til filmvisningen med hvert sitt innlegg.

Liv Tørres har skrevet doktoravhandling om den politiske utviklingen i Sør-Afrika og har jobbet på Universitetet i Oslo, for Fafo og som utenlandssjef for Norsk Folkehjelp. Hun stiller til diskusjonen som en uavhengig ekspert som har fulgt utviklingen i Sør-Afrika i 20 år.
Halle Jørn Hanssen er idag en uavhengig journalist, rådgiver og foredragsholder. Han har erfaring fra NUPI, som Afrika-korrespondent for NRK, informasjonssjef i NORAD og tidligere generalsekretær for Norsk Folkehjelp.

"Yoruba Richen’s documentary explores one of South Africa’s greatest challenges." 
      — New York Daily News

"Interviewing both claimants and stalwart ‘owners’, and exploring both the process and reasons for delays, Richen navigates the economic expectations and communal frustrations to deliver a complex, honest and subtle picture."
      — Encounters. South African International Film Festival (August 2010)