Sør-sør samarbeid

bookmark

Av hvilken betydning for Norge?

onsdag 20. november 2013, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Fredskorpset

Inngang: Gratis

Under dette halvdagsseminaret ønsker vi å diskutere tradisjonell bistand i norsk utviklingssamarbeid sett opp mot sør-sør-bistand. Hovedtaler er administrerende direktør for FNs kontor for sør-sør samarbeid i New York, Mr. Yiping Zhou. Med innledende betraktninger fra Hans Brattskar, statssekretær i Utenriksdepartementet.

Fremveksten av nye mellominntektsland har skapt andre mønstre for handel, investeringer, kommunikasjon, bistand og annen ressursflyt. Land i sør, som Kina og Brasil – men også andre, har tatt på seg rollen som bistandsgivere og trådt inn i de roller som tradisjonelle bistandsland som Norge har fylt.

Med begrepet sør-sør samarbeid forstås derfor tradisjonell bistand, personellutveksling, forskning og andre samarbeidsformer som primært foregår mellom to eller flere land i det Globale sør, og der ledelsen av, eller eierskapet til samarbeidet samt finansieringen, ligger i sør. Per definisjon vil enhver norsk støtte til sør-sør samarbeid gjøre dette samarbeidet triangulært (trekantsamarbeid, nord-sør-sør), selv om dette ikke alltid sies eksplisitt.

Noen av spørsmålene som vil bli tatt opp under seminaret er:
· Hva er sør-sør regionalt og triangulert samarbeid?
· Hva er årsakene til at sør-sør er en voksende form for utviklingssamarbeid?
· Hva gjøres fra den norske regjeringen, privat sektor og NGO’er for å støtte sør-sør samarbeid?

Innledende betraktninger ved:
Statssekretær Hans Brattskar, UD

Hovedtaler:
Mr. Yiping Zhou, administrerende direktør for FNs kontor for sør-sør samarbeid i New York.

Andre innledere:
Titus Tenga, programsjef, Strømmestiftelsen.
Mads Asprem, administrerende direktør, Green Resources
Helge Espe, Seniorrådgiver, Fredskorpset

Fredskorpset sør-sør program har pågått siden 2002. Det foregår åpenbart en ikke ubetydelig støtte og tilrettelegging fra norsk side for sør-sør samarbeid, som derimot ikke er tilstrekkelig dokumentert eller flagget særlig høyt som et eget bistandsområde. Fredskorpset ønsker å bidra til å heve bevisstheten om sør-sør/trekantsamarbeid i Norge, og å bedre dokumentasjonen.

Registrer deg ved å sende en e-post til cristinal@fredskorpset.no

Se fullt program for dagen her 
Arrangementet varer til 12.00, og det vil bli lett servering. Språket under seminaret vil være engelsk.