Sosial ulikhet i helsetilstanden i Norge 1Foto: Canon boy, Shutterstock

Sosial ulikhet i helsetilstanden i Norge

bookmark

Åpent møte med foredrag

tirsdag 7. mai 2019, kl. 13:00 til kl. 14:30

Sal: Skram

Arrangør: Folkehelseinstituttet

Inngang: Gratis

Åpent møte med korte foredrag om sammenhengen mellom sosial ulikhet i hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, kronisk/obstruktiv lungesykdom (KOLS) og kreft. Vi vil også komme inn på de viktigste risikofaktorene som røyk, alkohol, (over-)vekt, høyt blodtrykk og fysisk inaktivitet.

Folkehelseinstituttet vil presentere nye tall om:

  • sosial ulikhet i hjerte-karsykdom, diabetes, kreft og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
  • sosial ulikhet i tobakksbruk, inntak av alkohol, fysisk aktivitet, overvekt/fedme, blodtrykk og kolesterol

 

Arrangementet blir strømmet her.