Sosiale relasjoner i skolen

bookmark

Frokostseminar om funn fra forskning om elever med nedsatt funksjonsevne og sosiale relasjoner i skolen

onsdag 29. november 2017, kl. 08:00 til kl. 10:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Statped

Inngang: Gratis med påmelding

Dette er det første av en serie på flere planlagte frokostseminarer i regi av Statped FoU.

Målsettingen med seminarene er å synliggjøre nyere forskning om Statped sine fagområder, og invitere til diskusjon om funnene.

Vi ønsker at seminarene skal være et uformelt og uforpliktende samlingspunkt om dagsaktuell forskning som har betydning for praksis-, utdannings- og forskningsfeltet.

På dette første seminaret vil to forskningsprosjekt om sosiale relasjoner blant elever i skolen presenteres. FoU-rådgiver Jørn Østvik presenterer funn fra sitt doktorgradsprosjekt i helsevitenskap ved NTNU om vennskap blant elever i 1.-4. trinn som ikke har funksjonelt talespråk og som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), mens FoU-rådgiver Johan Hjulstad presenterer funn fra sitt doktorgradsprosjekt i anvendt språkvitenskap ved NTNU om språklig samhandling mellom elever og lærere i Statpeds fjernundervisningstilbud til elever som får opplæring i Norsk tegnspråk.

Gå til påmelding