Sosiologi i offentligheten

Sosiologi i offentligheten

bookmark

Hva kan sosiologi bidra med?

onsdag 11. mai 2022, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk sosiologforening, avdeling Østlandet

Inngang: Gratis

Hva er sosiologiens plass i det offentlige ordskiftet?

Hver dag diskuteres sosiologiske temaer i aviser og på nett. Det er stadig debatt om alt fra økonomi og arbeidsliv til sosial ulikhet under pandemien, rasisme, klimakrise og ikke minst krigen i Ukraina – temaer som sosiologien har en bred og dyp verktøykasse for. Det er altså ingen mangel på sosiologiske temaer i offentlige debatter, likevel er sosiologer i stor grad fraværende. Hvor er de og hvorfor deltar de sjeldent i ikke-akademiske diskusjoner? Burde sosiologer ha en mer aktiv rolle i ordskiftet, og i så fall hvordan?

Vi har invitert tre sosiologer til panelsamtale om sosiologiens plass i det offentlige ordskiftet:

– Gunnar Aakvaag, professor i sosiologi ved UiT

– Kenneth Dahlgren, leder i Norsk sosiologforening og sjef for byutvikling og samfunn ved Aspelin Ram

– Mette Andersson, professor i sosiologi ved UiO”