Sosiologi, teologi og Helge Hognestads avhandling.

Sosiologi, teologi og Helge Hognestads avhandling

bookmark

Møte og konflikt på det lange 70-talet, av Jan Ove Ulstein

mandag 8. mai 2023, kl. 18:00 til kl. 21:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Cappelen Damm Akademisk og Høgskulen i Volda

Inngang: Gratis - påmelding på e-post til: Simon.Aase@cappelendamm.no

På70-talet kom ein pionerfase for religionssosiologien i Norge. Sosiologien utfordra teologien, her møttest to fagtradisjonar over tolking av empiri, utveksling av fagperspektiv, til møte og konflikt. Helge Hognestad si avhandling i 1978 om Forkynning som legitimering brukte sosiologien til å tolke andaktar. Sosiologien gjekk inn i ein teologi som både begeistra og provoserte.

Seminaret vil kaste lys over fleire sider ved perioden, ved Hallgeir Elstad, Gyrid Gunnes, Helge Hognestad, Tor B. Jørgensen, Rune Slagstad, Pål Repstad.

Arr. Cappelen Damm Akademisk og Høgskulen i Volda

Arrangementet strømmes også direkte på Youtube