Sosiologien og samfunnet

bookmark

Fra premissleverandør til marginalisering?

tirsdag 28. februar 2017, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk sosiologforening avdeling Østlandet

Inngang: Gratis

Storverket Det norske samfunn kalles gjerne norsk sosiologisk flaggskip. Men i en fersk anmeldelse ser Rune Slagstad boka som symptomatisk for fagets «kontinuerlig søken etter seg selv», «vedvarende usikker identitet» og «egen marginalisering». Den siste utgaven (2016) røper en disiplin med «flimrende, sesongvarierende fortolkningsmenyer» uten helhetlig tilnærming til dagens samfunnsforhold og institusjonelle strukturer, framholder han. De sentrale, klassiske hovedområdene er satt parentes om, og sentrale temaer – økonomisk makt, rettsvesenet, klassesamfunnet – er utelatt fra den nye utgaven: «Sosiologiens abdikasjon understrekes ved dette sosiologiske grunntema [klasse og ulikhet] er overdratt to økonomer».

Har sosiologien abdisert i sin rolle i å tilføre offentligheten sosiologiske forklaringsmodeller og sette dagsorden? Har faget beveget seg fra overgripende spørsmålstagen til å konsentrere seg om små fragmentariske, og marginale, problemstillinger? Og er sosiologiens flaggskip – Det norske samfunn – blitt en trojansk hest?

Norsk sosiologforening avd. Østlandet inviterer til debattmøte i kjelleren på Litteraturhuset.

 

Panelet består av: 

Rune Slagstad (Professor emeritus ISF)

Lise Kjølsrød (Professor UiO og redaktør av DNS)

Ivar Frønes (Professor UiO og redaktør av DNS)

Marianne Nordli Hansen (Professor UiO)

Cathrine Holst (Førsteamanuensis UiO)

Are Skeie Hermansen (Postdoktor UiO)

 

Ordstyrer: Magne Paalgard Flemmen (Postdoktor UiO)

 

Foto: UiO og ISF

 

Les Rune Slagstads kritikk her:

http://sosiologen.no/2016/11/de-marginale-sosiologer/

Les redaktørenes tilsvar her:

http://sosiologen.no/2016/11/marginalisering-forklaringskraft-kommentar-slagstad-dystopiske-refleksjoner-sosiologifaget-norske-samfunn/

Les Marianne Nordli Hansens kritikk her:

http://sosiologen.no/2017/02/norske-samfunn-sosiologi-pa-feil-spor/