Søstre under Afrikas sol

bookmark

Vold mot kvinner i krig og konflikt

lørdag 4. september 2010, kl. 12:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Bestemødre for fred, med støtte fra Norsk Kvinnesaksforening og Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Inngang: Gratis

Innledningsforedrag ved justisminister Knut Storberget