#SpørTvinnereimGrafikk. ForUM. Foto: Utenriksdepartementet

#SpørTvinnereim

bookmark

Utviklingspolitisk spørretime

onsdag 27. april 2022, kl. 14:00 til kl. 15:15

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Forum for utvikling og miljø

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

Forum for utvikling og miljø (ForUM) inviterer 27. april til utviklingspolitisk spørretime med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim!

Om åtte år skal FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål være nådd. Om åtte år skal global oppvarming være begrenset til 1,5 grader. Hva mener norske organisasjoner Norge må fokusere på i utviklingspolitikken for å greie dette?

Og hvordan vil utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og dagens regjering ta oss nærmere en bærekraftig verden innen 2030? Under dette arrangementet vil en rekke av ForUMs medlemsorganisasjoner utfordre ministeren med hvert sitt spørsmål.

Møt opp på Litteraturhuset, eller følg arrangementet på stream. Velkommen til en engasjerende og interessant spørretime!

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er et nettverk for over 50 norske, miljø-, freds- og utviklingsorganisasjoner. Vi driver politisk påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål, og arbeider særlig med FNs bærekraftsmål