Språk, dehumanisering, rehumanisering

Språk, dehumanisering, rehumanisering

bookmark

onsdag 25. april 2018, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Psychoanalysis and Politics

Inngang: 125,-

Etno-nasjonalisme er på fremmarsj i dagens verden, i stor grad drevet frem av politikere og media. ‘Andring’ baserer seg på den bevisste eller ubevisste antagelsen om at en viss utpekt gruppe utgjør en trussel mot den foretrukne gruppen.

Menneskelige egenskaper som rase, religion, etnisitet, nasjonalitet, språk, kjønn eller seksuell orientering blir ladede kategorier som manipuleres for å dehumanisere grupper og kategorier av mennesker. Dehumanisering kan ta form av demonisering av visse andre (Livingstone Smith 2011), eller av å gjøre dem usynlige – konturløse elementer i en masse, strippet for subjektivitet (Auestad 2015).

Trumps språk og retorikk har begynt både å definere og normalisere dehumanisering. Når meksikanere kan bli kalt “voldteksmenn og narkolangere”, blir det langt enklere å oppfordre til å deportere dem, og til å bygge en mur for å skille mennensker fra hverandre. Etter knivstikkingene i Portland, som svar på et horribelt og høyt profiert tilfelle av hatkriminalitet, sa USAs president nøyaktig så mye som ingenting i tre hele dager, før han endelig kom med en så halvhjertet fordømmelse at mange hvit makt-tilhengere tolket det som en anerkjennelse.

En FN-rapport, publisert av Komiteeen mot rasediskriminering, konluderte i 2015 med at norske myndigheter gjør for lite for å bekjempe rasisme og vold fra ytre høyre. Rapporten konluderer med at Norge ikke har tatt forbindelsen mellom høyreekstrem vold og hatprat alvorig nok. Denne situasjonen består – rasistisk og islamofobisk hatprat sirkulerer i stort omfang, og det har blitt normalisert av politikere, intellektuelle og journalister. Dermed oppleves Victor Klemperers moderne klassiker igjen som relevant i dens oppfordring til økt og konstant årvåkenhet om bruk av språket: når overgrepsmaskineriet er i bevegelse, understøttes det av språklig misbruk: “Men det er ikke simpelthen at språket komponerer dikt og tenker for meg, det driver også følelsene mine, veileder hele mitt åndelige vesen, jo mer selvfølgelig, jo mer ubevisst, jeg hengir meg til det. Så hva skjer når de utdannedes språk er sammensatt av giftige elementer, eller inneholder gifter? Ord kan være som små doser av arsenikk: de opptas uten å bli lagt merke til; først synes de ikke å ha noen effect, men etter en stund er virkelig effekten til stede (Klemperer 2000).”

Politisk og vanemessig bruk av språket former hvordan vi tenker, eller unnlater å tenke, om menneskeverd. Vi tar opp relevansen av dette forholdet i vår samtid i innlegg etterfulgt av diskusjon. Arrangementet vil foregå på engelsk.

Auestad, L. (2015) Respect, Plurality, and Prejudice. London: Karnac.

Klemperer, V. (2000, first published 1957) The Language of the Third Reich. London: Bloomsbury.

Livingstone Smith, D. (2011) Less than Human. New York: St Martin’s Griffin.

UN (2015) Committee on the Elimination of Racial Discrimination considers the report of Norway, Aug. 18th http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16330&

 

Lene Auestad (PhD i filosofi fra Universitetet I Oslo) skriver og foreleser internasjonalt om etikk, kritisk teori og psykoanalyse. Hun har bl.a. utgitt bøkene Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination, Karnac, 2015 og Shared Traumas, Silent Loss, Public and Private Mourning, Karnac, 2017.

Yacoub Cissé er faglitterær forfatter, og har skrevet om svart tilstedeværelse, rasisme og identitet. Han har utgitt boken Afrikanere i Norge gjennom 400 år sammen med Ann Falahat. Han har også bidratt med et kapittel i boken Les Africains et leurs descendants en Europe (Dieuddonne Gnammankou og Yao Modzinou red.).

Camara Christina Lundestad Joof er en norsk/gambisk dokumentar-performanceartist og skuespillforfatter. Hennes politiske og kunsteriske arbeid fokuserer på dekolonisering, interseksjonalitet og normkritikk. Hun er for tiden husdramatiker på Dramatikkens Hus i Oslo.

Biletter er bare tilgjengelig på forhånd og ikke i døren inntil dagen før arrangementet eller inntil billettene er utsolgt.

Arrangementet vil foregå på engelsk.