Språk og identitetFoto: Atomic Soul / Signe Fuglesteg Luksengard.

Språk og identitet

bookmark

Tilhørighet, endring og bevaring

onsdag 20. mars 2019, kl. 16:00 til kl. 20:00

Sal: Skram

Arrangør: Institutt for lingvistikk og nordiske studier, UiO

Inngang: Gratis med påmelding

Du har kanskje opplevd det?

–          At du blir oppfattet på en bestemt måte ut ifra hvordan du snakker?
–          At du velger språk eller måte å snakke eller skrive på ut ifra hvem du henvender deg til?
–          At du justerer litt på ordene for ikke å snakke “for bredt”?
–          At du er glad i dialekten eller språkene dine?
–          At du føler tilhørighet eller avstand gjennom språk?

I musikk og samtale snakker Stein Torleif Bjella, Jonas Benyoub, Hans Kristian Rustad, Ingunn I. Ims og Bente A. Svendsen, om forholdet mellom språk og identitet. Vi diskuterer hva identitet er, hvilke måter språk og identitet henger sammen på, og hvordan identitet kan bidra til at språk og dialekter bevares og endres. Vi tar opp temaer som i hvilken grad vi bedre uttrykker identitet, innhold, tanker og følelser på egen dialekt eller språk, hvordan vi reagerer på at språk og dialekter endrer seg, hva som skjer når mennesker og språk møtes, språklig makt og forskjeller, språkskam og språklig politiarbeid.

Dørene åpner 15.30 med servering av kaffe og frukt.
Program fra 16.00-18.00 og mingling fra 18.00-20.00 med enkel servering.