Språklig balansegang

bookmark

Norsk og engelsk i akademia

fredag 13. april 2018, kl. 09:00 til kl. 11:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Språkrådet

Inngang: Gratis

Ligger norsk fagspråk på sotteseng, og er engelsk er i ferd med å ta over på universiteter og høyskoler? Blir norsk da et kjøkkenbordspråk og engelsk det språket som brukes i faglige sammenhenger? Får studentene gode nok ferdigheter i norsk fagspråk til å kommunisere klart og presist i et norskspråklig arbeidsliv og til å delta i den norske offentligheten etter endte studier?  Har utdanningsinstitusjonene funnet oppskriften på en språklig balansegang mellom norsk og engelsk?

Et velfungerende norsk arbeidsliv er avhengig av at kandidatene behersker norsk fagspråk etter endt utdannelse. Samtidig er et levende og oppdatert norsk fagspråk en forutsetning for en opplyst samfunnsdebatt. Det får vi ikke uten at universitetene og høyskolene tar sitt språklige ansvar.

På dette frokostseminaret ønsker Språkrådet å belyse hva som er situasjonen ved universitetene og høyskolene, og hvordan de håndterer balansen mellom internasjonalisering og det norske samfunnets behov – mellom engelsk og norsk. Vi ønsker å se på hva som er de språklige utfordringene som universiteter og høyskoler møter daglig, og hvordan de kan løses. Hvordan kan universitetene og høyskolene lære av hverandre og samarbeide for å sikre gode språkvalg?

Det vil blir servert kaffe, te og rundstykker.

I panelet:

Mari Sundli Tveit, rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Gro Bjørnerud Mo, prorektor, Universitetet i Oslo (UiO)

Åse Wetås, direktør, Språkrådet

Marita Kristiansen, seniorrådgiver, Språkrådet

Arrangementet streames her