Språkprisen 2019

bookmark

Framifrå bruk av norsk i sakprosa

onsdag 20. november 2019, kl. 18:30 til kl. 20:00 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst.

Sal: Nedjma

Arrangør: Språkrådet

Inngang: Gratis

Språkrådet deler årleg ut Språkprisen til ein forfattar eller ei gruppe som har utmerkt seg språkleg innan norsk sakprosa. Målet er å skape blest om den gode sakprosaen og samstundes heidre både årets prisvinnar og dei andre på juryens kortliste. Tidlegare vinnarar er m.a. Ivo de Figueiredo, Einar Økland, tidsskriftet Vagant, Agnes Ravatn og Edvard Hoem. Prisen er på kr 100 000.