Sri Lanka mot fred?

bookmark

torsdag 26. februar 2009, kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: FN-sambandet

Inngang: Billett

De tamilske tigrene er snart nedkjempet militært. Betyr dette at det blir fred på Sri Lanka?

Eller vil opprøret fortsette i en ny form? Hvilken rolle har Norge spilt i konflikten?

Hva vil skje framover? Og hvordan kan Norge bidra i en positiv retning?

Innledere:

Kristian Stokke er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og ekspert på Sri Lanka.

Majoran Vivekananthan er bergenser med bakgrunn fra Sri Lanka og er daglig leder i avisen Utrop.