Staffedømtes gjeldsansvar

bookmark

Debatt

tirsdag 17. september 2013, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Juss Buss

Inngang: Gratis

Juss-Buss inviterer til debatt om straffedømtes gjeldsansvar. Straffedømte må etter endt soning leve på fastsatte livsoppholdssatser i uoverskuelig fremtid for å kunne nedbetale straffegjeld. Svekker dette den straffedømtes muligheter for resosialisering? Hva med hensynet til offeret? Er det rimelig at skattebetalerne betaler erstatningen til offeret?
I hvilken grad bør erstatningsansvar og bøter lempes, slik den nye bestemmelsen i SI-loven § 8 åpner for?

I panelet sitter blant annet:
Michael Tetzschner, Høyre
Hans Fredrik Marthinussen, UiB
Ada Sofie Austegard, Stine Sofies stiftelse
Martin Gautestad Jakobsen, Jussgruppen Wayback
Jan-Erik Sandlie, Kriminalomsorgsdirektoratet

Ordstyrer er Nora Hallén, Hestenes og Dramer & Co